صـورتجلسـه هیئت مدیره ۱۳۹۳/۰۳/۱۷

صـورتجلسـه هیئت مدیره ۱۳۹۳/۰۳/۱۷

حاضرین در جلسه :۱ –آقای  اصغر نریمانی۲ – آقایمصطفی رزاقی۳ – آقایعباس نریمانی۴-اقای هادی نریمانی۵- خانم زهرا نریمانی۶ – آقای محمد نریمانی غائبین جلسه:۱ – آقای رضا نریمانی     شـرح جلسـه : جلسه در ساعت ۱۹  با صحبت های آقای محمد نریمانی و نظر سنجی از اعضا هیئت مدیره  در خصوص ارائه بیلان مالی […]

ادامه مطلب ....
نويسنده: محمد نريماني زمان انتشار:۱۸, خرداد , ۱۳۹۳ نظرات:بدون ديدگاه

صـورتجلسـه هیئت مدیره ۱۳۹۲/۱۰/۲۰

صـورتجلسـه هیئت مدیره ۱۳۹۲/۱۰/۲۰

 موضوع جلسه : ……………………بررسی پیشنهاد عضویت اعضا جدید  …………     دبیر جلسه : …………………………………هادی  نریمانی …………….…………   حاضرین در جلسه :   ۱ – آقای  اصغر نریمانی ۲ – آقای مصطفی رزاقی ۳ – آقای محمد نریمانی ۴ – آقای عباس نریمانی ۵-هادی نریمانی        غائبین جلسه :   ۱ – آقای رضا نریمانی – خانمها نفیسه و زهرا نریمانی  شـرح […]

ادامه مطلب ....
نويسنده: محمد نريماني زمان انتشار:۲۰, دی , ۱۳۹۲ نظرات:بدون ديدگاه

صورتجلسه هیئت مدیره – ۱۳۹۱/۰۴/۲۸- تحویل صندوق

صورتجلسه هیئت مدیره – ۱۳۹۱/۰۴/۲۸- تحویل صندوق

  بسمه تعالی مجمع هیئت مدیره شماره دو جلسه در روز ۱۳۹۱/۰۴/۲۸ در ساعت ۱۹ طیق دعوتنامه قبلی از اعضا انتخابی در مجمع عمومی ۱۳۹۱/۰۴/۲۳ به صورت رسمی شروع شد. و صندوق قرض الحسنه از صندوقدار قبلی آقای اصغر نریمانی تحویل گرفته شد و در حضور امضا کننده ذیل صورتجلسه تحویل صندوقدار جدید گردید     […]

ادامه مطلب ....
نويسنده: محمد نريماني زمان انتشار:۲۹, تیر , ۱۳۹۱ نظرات:بدون ديدگاه

صورتجلسه هیئت مدیره – ۱۳۹۱/۰۴/۲۵

صورتجلسه هیئت مدیره – ۱۳۹۱/۰۴/۲۵

  بسمه تعالی مجمع هیئت مدیره  تیر ماه ۱۳۹۱ جلسه در روز ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ در ساعت ۱۹ طیق دعوتنامه قبلی از اعضا انتخابی در مجمع عمومی ۱۳۹۱/۰۴/۲۳ به صورت رسمی شروع شد. و با آرا سمت اعضا هیت مدیره به شرح ذیل مشخص گردید         اعضا هیئت مدیره رئیس هیت مدیره اصغر نریمانی نائب […]

ادامه مطلب ....
نويسنده: محمد نريماني زمان انتشار:۲۶, تیر , ۱۳۹۱ نظرات:بدون ديدگاه