صورتحلسه مجمع عمومی ۱۳۹۵/۰۷/۰۸

صورتحلسه مجمع عمومی ۱۳۹۵/۰۷/۰۸

حاضرین در جلسه : ماشا الله نریمانی – مجید نریمانی – سعید حاجیان- عزت نریمانی- رضا بهشاد– اشرف نریمانی– مهدی فاتحی – مصطفی رزاقی– – اصغر نریمانی – محمد نریمانی – محسن نریمانی – حمید سلیمی – مرتضی نریمانی –– رضا نریمانی– حسن نریمانی – محمود نریمانی – عباس نریمانی -عماد نریمانی – رسول نریمانی– […]

ادامه مطلب ....
نويسنده: محمد نريماني زمان انتشار:۹, مهر , ۱۳۹۵ نظرات:بدون ديدگاه

صورتجلسه مجمع عمومی – ۱۳۹۴/۰۷/۰۹

صورتجلسه مجمع عمومی – ۱۳۹۴/۰۷/۰۹

حاضرین در جلسه : ماشا الله نریمانی – مجید نریمانی – سعید حاجیان- عزت نریمانی- رضا بهشاد– اشرف نریمانی– مهدی فاتحی – مصطفی رزاقی– اسماعیل مومنی – اصغر نریمانی – محمد نریمانی – محسن نریمانی – حمید سلیمی – مرتضی نریمانی –– رضا نریمانی– حسن نریمانی –  زهرا نریمانی – محمود نریمانی غائبین جلسه:– اصغر شریغی- – […]

ادامه مطلب ....
نويسنده: محمد نريماني زمان انتشار:۱۲, مهر , ۱۳۹۴ نظرات:بدون ديدگاه

صورتجلسه مجمع عمومی ۱۳۹۳/۰۴/۱۹

صورتجلسه مجمع عمومی ۱۳۹۳/۰۴/۱۹

حاضرین در جلسه : ماشا الله نریمانی – مجید نریمانی – سعید حاجیان- عزت نریمانی- رضا بهشاد – اصغر شریغی – اشرف نریمانی– مهدی فاتحی – مصطفی رزاقی – سعید رنجبر – اسماعیل مومنی – اصغر نریمانی – محمد نریمانی – محسن نریمانی – حمید سلیمی – مرتضی نریمانی – عماد نریمانی – رسول نریمانی – […]

ادامه مطلب ....
نويسنده: محمد نريماني زمان انتشار:۲۰, تیر , ۱۳۹۳ نظرات:بدون ديدگاه

صـورتجلسـه هیئت مدیره ۱۳۹۳/۰۳/۱۷

صـورتجلسـه هیئت مدیره ۱۳۹۳/۰۳/۱۷

حاضرین در جلسه :۱ –آقای  اصغر نریمانی۲ – آقایمصطفی رزاقی۳ – آقایعباس نریمانی۴-اقای هادی نریمانی۵- خانم زهرا نریمانی۶ – آقای محمد نریمانی غائبین جلسه:۱ – آقای رضا نریمانی     شـرح جلسـه : جلسه در ساعت ۱۹  با صحبت های آقای محمد نریمانی و نظر سنجی از اعضا هیئت مدیره  در خصوص ارائه بیلان مالی […]

ادامه مطلب ....
نويسنده: محمد نريماني زمان انتشار:۱۸, خرداد , ۱۳۹۳ نظرات:بدون ديدگاه

صـورتجلسـه هیئت مدیره ۱۳۹۲/۱۰/۲۰

صـورتجلسـه هیئت مدیره ۱۳۹۲/۱۰/۲۰

 موضوع جلسه : ……………………بررسی پیشنهاد عضویت اعضا جدید  …………     دبیر جلسه : …………………………………هادی  نریمانی …………….…………   حاضرین در جلسه :   ۱ – آقای  اصغر نریمانی ۲ – آقای مصطفی رزاقی ۳ – آقای محمد نریمانی ۴ – آقای عباس نریمانی ۵-هادی نریمانی        غائبین جلسه :   ۱ – آقای رضا نریمانی – خانمها نفیسه و زهرا نریمانی  شـرح […]

ادامه مطلب ....
نويسنده: محمد نريماني زمان انتشار:۲۰, دی , ۱۳۹۲ نظرات:بدون ديدگاه

صورتجلسه ۱۳۹۲/۰۹/۰۱

بسمه تعالی صورتجلسه قرض الحسنه فامیلی شهدای نریمانی در عصر جمعه مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۲ ساعت ۱۶ در منزل آقای اصغر نریمانی جلسه قرض الحسنه با محوریت آشنایی و معرفی سایت جدید قرض الحسنه و اعلام تاسیس خیریه فامیلی شهدای نریمانی بر گزار گردید. حاضرین در جلسه سرپرستهای خانواده ها : آقایان ماشا الله ، اصغر‌، رضا، […]

ادامه مطلب ....
نويسنده: محمد نريماني زمان انتشار:۹, آذر , ۱۳۹۲ نظرات:بدون ديدگاه

صورتجلسه مجمع عمومی ۱۳۹۲/۰۵/۱۸

صورتجلسه مجمع عمومی ۱۳۹۲/۰۵/۱۸

بسمه تعالی   صندوق قرض الحسنه فامیلی شهدای نریمانی جلسه با حضور اکثریت اعضا در محل منزل مرحوم استاد حسین نریمانی واقع در خیابان زینبیه – سودان – کوچه شهید احمدرضا نریمانی برگزاری گردید . در ابتدا آقای محمد نریمانی  از کلیه اعضا تشکر کردند و درخواست نمودن در امور صندوق همکاری بیشتری داشته باشند […]

ادامه مطلب ....
نويسنده: محمد نريماني زمان انتشار:۲۰, مرداد , ۱۳۹۲ نظرات:بدون ديدگاه

صورتجلسه هیئت مدیره – ۱۳۹۱/۰۴/۲۸- تحویل صندوق

صورتجلسه هیئت مدیره – ۱۳۹۱/۰۴/۲۸- تحویل صندوق

  بسمه تعالی مجمع هیئت مدیره شماره دو جلسه در روز ۱۳۹۱/۰۴/۲۸ در ساعت ۱۹ طیق دعوتنامه قبلی از اعضا انتخابی در مجمع عمومی ۱۳۹۱/۰۴/۲۳ به صورت رسمی شروع شد. و صندوق قرض الحسنه از صندوقدار قبلی آقای اصغر نریمانی تحویل گرفته شد و در حضور امضا کننده ذیل صورتجلسه تحویل صندوقدار جدید گردید     […]

ادامه مطلب ....
نويسنده: محمد نريماني زمان انتشار:۲۹, تیر , ۱۳۹۱ نظرات:بدون ديدگاه