بیلان مالی ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱

بیلان مالی ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱

بسمه تعالی مجمع عمومی شماره سه جلسه در روز ۱۳۹۱/۰۴/۲۳ در ساعت ۱۹:۳۰ طبق دعوتنامه قبلی از اعضا به صورت رسمی شروع شد. ابتدا توسط مسوس صندوق آقای محمد نریمانی روند عملکرد صندوق به اعضا گزارش داده شد و پس از آن تغییرات اساسنامه و آیین نامه جدید وام به تصویب مجمع عمومی رسید حاضران […]

ادامه مطلب ....
نويسنده: محمد نريماني زمان انتشار:۲۷, تیر , ۱۳۹۱ نظرات:بدون ديدگاه

بیلان مالی ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۸

بیلان مالی ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۸

بسمه تعالی مجمع عمومی شماره دو جلسه در روز ۱۳۸۸/۰۶/۱۳ در ساعت ۲۰:۱۵ طیق دعوتنامه قبلی از اعضا به صورت رسمی شروع شد. ابتدا توسط مسئول صندوق آقای اصغر نریمانی روند عملکرد صندوق به اعضا گزارش داده شد که در آن مشخص شد موجودی کل صندوق ۵٫۹۴۴٫۵۰۰ تومان می باشد که از مبلغ ۳٫۱۴۰٫۰۰ تومان […]

ادامه مطلب ....
نويسنده: محمد نريماني زمان انتشار:۲۰, شهریور , ۱۳۸۸ نظرات:بدون ديدگاه

بیلان مالی ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۳

بیلان مالی ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۳

بسمه تعالی مجمع عمومی شماره یک جلسه در روز ۱۷/۰۷/۱۳۸۳ در ساعت ۱۷ طیق دعوتنامه قبلی از اعضا به صورت رسمی شروع شد. در ساعت ۱۷:۰۵ آقای محمد نریمانی خلاصه ای از وضعیت صندوق و وضعیت مالی هر یک از اعضا و … اطلاع حاضرین رساند در ساعت ۱۷:۴۰ آقای اصغر نریمانی توضیح کاملی در […]

ادامه مطلب ....
نويسنده: محمد نريماني زمان انتشار:۲۰, مهر , ۱۳۸۳ نظرات:بدون ديدگاه