درباره ما

صندوق قرض الحسنه فامیلی شهدای نریمانی

در سال ۱۳۸۲ با هدف همبستگی و وحدت فامیل تاسیس گردید و فقط و فقط از بستگان استاد حسین نریمانی عضو گیری دار و به صورت خانوادگی اداره می گردد 

رئیس هیت مدیره : آقای اصغر نریمانی 

نائب رئیس هیت مدیره : آقای رضا نریمانی 

صندوق دار  و عضو هیت مدیره: آقای محمد نریمانی 

عضو هیئت مدیره : اقای هادی نریمانی 

بازرسین : خانمها زهرا و نفیسه نریمانی